Latin America Magazine.
 
Debate

Wie is de paus…?!

  • datum:22/04
  • tijd:20:30
  • locatie:De Balie
  • adres:Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Wie de verslaggeving rondom de verkiezing van de nieuwe paus volgde is waarschijnlijk niet veel wijzer geworden over paus Franciscus I. De vox populi op het Sint Pieter, de speculyse over de mogelijke kandidaten en na afloop rumoer over een foto van Franciscus met Videla; het was voornamelijk vorm over inhoud. Met in het achterhoofd dat de kerk nog steeds één van de machtigste instituten wereldwijd is organiseert De Balie een avond over de staatsleider van Vaticaanstad en de geestelijk leider van de Rooms-Katholieke kerk.
We weten weinig van de Argentijn Jorge Mario Bergoglio en de gevolgen van zijn benoeming voor de Rooms-Katholieke kerk en de wereld. Daarom spreken we met experts en vertegenwoordigers van het Rooms Katholicisme aan de hand van één centrale vraag: wie is deze nieuwe paus? En hoe reageren de verschillende vleugels van de kerk op de keuze van de kardinalen voor de jezuïet Bergoglio?

Kenners Dries van Agt, Hans Hillen en jezuïet Eduard Kimman, die Bergoglio ontmoette, laten hun licht schijnen over de achtergrond van de nieuwe paus en hoe het nu verder moet met de kerk. Wat zijn de consequenties van de laatste ontwikkelingen in het Vaticaan op Nederland en de wereld? Hoe moeten we de toekomst van de kerk zien en waar gaat het naartoe op interreligieus gebied?

Ook houden we een interconfessioneel debat met rabbijn Menno ten Brink, moslimgeleerde Mohammed Cheppih, hoogleraar Paul van Geest en de ‘atheïstische dominee’ Klaas Hendrikse. Hoe zal de verstandhouding onder paus Franciscus I zijn en zal hij net als Benedictus toenadering zoeken tot de andere religies?

Met een line-up die de heersende sekseverhouding in de religieuze wereld weerspiegelt:
Dries van Agt, ex-premier en jezuïet.
Eduard Kimman, jezuïet.
Hans Hillen, ex-minister van Defensie en kenner van de Rooms-Katholieke kerk, zelf katholiek.
Paul van Geest, hoogleraar Augustijnistiek aan de Universiteit van Tilburg, bijzonder hoogleraar aan de VU.
Rabbijn Menno Ten Brink, Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
Mohammed Cheppih, islamgeleerde en ex-imam Poldermoskee.
Klaas Hendrikse, dominee bij de Protestantse Kerk Nederland alias ‘de atheistische dominee’.

Meer info >>