Latin America Magazine.
 

Heuvel van plezier (Maria Ramos)

  • datum:27/02
  • tijd:23:00
  • locatie:Nederland 2

De favela Heuvel van Plezier in Rio de Janeiro is jarenlang geregeerd door drugsdealers. In aanloop naar het WK 2014 (en de Olympische Spelen 2016) neemt de Vredespolitie het gezag over om de rust en veiligheid in de sloppenwijk  te herstellen. Accepteren de bewoners dit? En lukt het ze samen met deze nieuwe ‘bezetter’ dit doel te bereiken?

Politieacties bestonden eerder voornamelijk uit grootscheepse invallen waarbij excessief geweld werd gebruikt. Nu moeten de Police Pacifying Units (UPP, Vredespolitie) vanuit de wijken de wet gaan handhaven. Ze  moeten intensief patrouilleren, betrouwbaarheid uitstralen, in dialoog  gaan met de bewoners en zo de rust terugbrengen in de favelas. De  politie probeert onder andere door de inzet van vrouwelijke agenten de  machocultuur te doorbreken, er is rechtspraak, er wordt geluisterd naar  de bewoners en er wordt geprobeerd hun problemen op te lossen.

Wordt  de favela ook echt beter van de aanwezigheid van de vredespolitie? Een  boekverkoper merkt op dat uniformen nog altijd angst en achterdocht  opwekken. Een vrouwelijke agente zou graag trots zijn op haar werk, maar  moet vanwege veiligheidsrisico’s anoniem op patrouille en zelfs haar  eigen kind mag ze niet vertellen waar ze werkt. Ook voor jonge tieners  is er niet veel veranderd; er wordt dagelijks op wapens en drugs  gecontroleerd en ze moeten machtmisbruik van de politie tolereren.

Het  is uniek dat het de Braziliaans/Nederlandse Maria Ramos is gelukt  in de  gevaarlijke favela het vertrouwen te winnen van zowel bewoners  als de  politie. In de documentaire laat ze vanuit beide perspectieven  zien hoe  de theorie  in de praktijk werkt.